Denk, praat en doe mee over het Ondersteuningsplan 2021 - 2025


Ons Samenwerkingsverband dient elke vier jaar een nieuw Ondersteuningsplan op te stellen. In dit plan staan onze doelen rond passend onderwijs voor de periode 2021-2025 geformuleerd.

We beschrijven het ‘waarom’ van ons werk en we maken afspraken over ‘hoe’ de leerlingen, die (extra) ondersteuning nodig hebben, passend onderwijs krijgen en hoe we dit gaan organiseren.

Het schrijven van het nieuwe Ondersteuningsplan doen we niet alleen maar is ook een uitnodiging aan het hele veld om samen te reflecteren op hoe we het doen, wat beter kan, wat we voor de komende jaren de belangrijkste thema’s vinden en welke resultaten we willen behalen. Dus samen in gesprek met leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen, ouders, consulenten, gemeenten en ketenpartners. 

Passend onderwijs maken wij samen - Praat je ook mee?

We organiseren dit schooljaar vier fysieke ‘passend onderwijscafés’ waarin we jullie vragen willen voorleggen over belangrijke kernthema's voor het nieuwe Ondersteuningsplan.

Naast de fysieke bijeenkomsten zullen op de community interactieve bijeenkomsten worden gehouden waarin iedereen volop kan meedoen en meepraten. 

  • Wat zijn voor jou belangrijke thema’s voor de komende vier jaar?
  • Hoe gaan we daaraan werken?
  • Wat kan er anders of beter met passend onderwijs in onze regio?

Heb je ideeën en oplossingen?

Vertel het ons tijdens één van de thematafels of praat mee op onze community.

Meld je hier aan voor het Passend Onderwijscafé op

  • 19 oktober| 19.30 - 21.30 uur
  • 24 november| 07.00 - 09.00 uur
  • 11 januari| 16.30 - 18.30 uur
  • 15 maart| 19.30 - 21.30 uur

Iedereen die mee wil denken over het nieuwe ondersteuningsplan is van harte welkom!

LET OP - I.v.m. de nieuwe Corona maatregelen wordt de bijeenkomst van 19 oktober online georganiseerd.

Ideeën n.a.v. de opbrengst van het 1e gesprek kan je hieronder posten.

2 - Denk, praat en doe mee

Ideeën n.a.v. de opbrengst van het 2e gesprek kan je hieronder posten.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.