Resultaten voor "V"

Verevening

Het ondersteuningsbudget was bij de start van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (voortgezet)speciaal onderwijs/leerling gebonden financiering verschilde sterk per regio. Daarom wordt het beschikbare budget voor extra ondersteuning ...

VO- Voortgezet onderwijs

Het onderwijsniveau dat volgt op het primair onderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 3 jaar e...

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze verklarende woordenlijst vind je alle veelgebruikte begrippen in 'passend onderwijs land' met hun betekenis erachter.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 6 mei
  • 4 leden
  • 28 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.