Resultaten voor "B"

Basiskwaliteit

De basiskwaliteit is de mate waarin de scholen voldoen aan de minimale eisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld aan de kwaliteit van het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat, de leerlingzorg en de leerprestaties.

Basisondersteuning

De scholen en het samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke onderwijsondersteuning een school zelf aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Dee onderwijsondersteuning noemen we de basisondersteuning. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverba...

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze verklarende woordenlijst vind je alle veelgebruikte begrippen in 'passend onderwijs land' met hun betekenis erachter.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 6 mei
  • 4 leden
  • 28 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.