Zoekresultaten
  • De toestroom van nieuwkomers blijft onvoorspelbaar. Het is een uitdaging om hierop tijdig te anticiperen. Het afgelopen schooljaar nam het aantal nieuwkomers af maar was er een toename van na-reizigers. Deze kinderen verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan direct bij hun ouders wonen. Hierdoor zijn er landelijk een aantal AZC-scholen gesloten, zo ook de Optimist in Alkmaar (Robonsbosweg). In de netwerkgroep nieuwkomers wordt de in- en uitstroom gevolgd. De netwerkgroep werkt continu aan ...

  • Geen thuiszittende kinderen, dat is ons doel. Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs. In onze regio zijn er slechts enkele kinderen die ├ęcht thuiszitten zonder leertraject of ...

  • Ambulante begeleiding kan ingezet worden als een school een ondersteuningsvraag heeft. Wij werken samen met de ambulant begeleiders van Aloysius en Heliomare. Eerstgenoemde organisatie is deskundig op het gebied van gedrag en leren leren. Heliomare biedt ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke beperking en met ernstige leer- en ontwikkelproblemen. Tevens is er een ambulant begeleider nieuwkomers. In het verslagjaar zijn wederom alle beschikbare uren van de ambulante begeleiders benu...

  • Om de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de doorgaande lijn in de schoolloopbaan van kinderen besproken in de netwerkgroep. Het borgen van de doorgaande lijn is van belang, omdat het het risico op uitval verkleint en tevens bijdraagt aan het direct inzetten van passende begeleiding bij een overgang (voorschool, PO en VO). Drie initiatieven zijn ingezet om de doorgaande schoolloopbaan voor kinderen te helpen en daarme...