Zoekresultaten
  • Soms heeft een kind onvoldoende baat bij de basis- en lichte ondersteuning die een school kan bieden. Dan wordt er op verzoek van school en/of de ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Een consulent uit het bijbehorende werkgebied en een eventuele andere deskundige (bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach) sluiten dan aan. Tijdens het mdo kijken alle betrokkenen, met gebruik van TOP dossier, naar de totale situatie van het kind. Op basis van deze gezamenlijke analyse wordt een ont...

  • Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatie projecten. Een arrangement is een periode waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen de school met behulp van middelen, menskracht of e...