Zoekresultaten
  • TOP dossier staat voor Totaal Ontwikkel Plan. We gebruiken het als instrument bij het bepalen van wat een kind nodig heeft. Dit doen we samen met alle betrokkenen: leerling, ouders, leerkracht en eventueel intern begeleider, jeugd- en gezinscoach of andere partners. Het is een hulpmiddel voor het realiseren van passend onderwijs en passende zorg. Alle scholen maken goed gebruik van het TOP dossier, wel zijn er verschillen tussen de scholen over hoe ze ermee werken. Gebruik TOP dossier Wanne...

  • Waar we in 2014 zijn gestart vanuit het expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet maar tegelijkertijd wordt de leerkracht geprofessionaliseerd, zodat die zijn expertise uitbreidt en de specialist meer naar de achtergrond treedt. Tijdens de trimesterbesprekingen komt het professionali...