Zoekresultaten
  • In het schooljaar 2018-2019 volgden in totaal 20.950 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar onderwijs in onze regio. Hiervan volgde 96,3 % (20.178 leerlingen) regulier onderwijs en 3,7% (772 leerlingen) speciaal (basis)onderwijs (sbo): 385 leerlingen op het sbo en 387 leerlingen op het so. Aantal leerlingen basisonderwijs We zien dat het leerlingenaantal de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks met ruim 1% daalt ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling wordt veroorzaakt door de krimp van het aa...