Zoekresultaten
  • Pesten is een vervelend probleem. Het is de bedoeling van alle scholen om een veilige omgeving te zijn waar kinderen samen kunnen leren. Omdat die veiligheid zo belangrijk is, zijn scholen wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat er een persoon verantwoordelijk is voor het anti-pestbeleid. Ook moeten scholen ervoor zorgen dat er een aanspreekpunt is met wie ouders en kinderen over pesten kunnen praten. De eerste stap in het geval van pestproblematiek is altijd: ga in gesprek met de leerkra...

  • Ieder kind heeft weleens geen zin om naar school te gaan, en vaak verdwijnt dit weer. Als je merkt dat je kind langere tijd met tegenzin naar school gaat, ga dan voor jezelf eens na wat je ziet bij je kind. Waardoor denk jij dat je kind met tegenzin naar school gaat? Wat merk jij aan je kind? Kun je voorbeelden bedenken? Wanneer is het begonnen? Zijn er uitzonderingen? Wat denk je dat er aan de hand is? Bespreek vervolgens op een rustig moment wat je de laatste tijd ziet bij je kind en ...

  • Kinderen leren in een eigen tempo op verschillende manieren. Als je merkt of denkt dat je kind het minder goed doet dan zijn of haar klasgenoten en je maakt je zorgen, blijf daar dan niet te lang mee rondlopen. Maak een afspraak met de leerkracht om op een rustig moment met elkaar te praten. Vertel ook waarom je het gesprek wilt, zodat de leerkracht zich kan voorbereiden. Als het nodig is, kun je zorgen dat iemand anders bij het gesprek aanwezig is. Mogelijk is dit een eenmalig gesprek en ga ...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.