Zoekresultaten
  • Als je gesprekken voert met school over de ontwikkeling van je kind, is het fijn als alle afspraken hierover vast worden gelegd. Dit is de verantwoordelijkheid van school. Zelf hoef je dus niet iets vast te leggen. Alle scholen hebben een digitaal systeem waarin de ontwikkelingen van iedere leerling zo goed mogelijk wordt bijgehouden. Denk aan de ontwikkeling op verschillende vakgebieden of thema‚Äôs, eventueel ziekteverzuim, of aantekeningen. Ook verslagen van gesprekken met ouders en afsprake...

  • Heb je geprobeerd om het gesprek te voeren en kom je er niet uit met school? Dan kun je als ouder contact zoeken met een consulent van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Samen met de consulent onderzoek je de situatie en kijk je welke mogelijkheden er zijn.

  • In een strijd belanden met iemand betekent over het algemeen dat je terecht bent gekomen op een punt waarin je de ander wilt overtuigen van jouw gelijk. Daar gaat meestal aan vooraf dat je je niet gehoord voelt door de ander. Je wordt misverstaan. Hierdoor wil je soms nog meer je punt duidelijk maken. Zeker als het om iets belangrijks gaat als het welzijn van je kind, beland je soms snel in deze situatie. In de strijd die dan kan ontstaan, is het gevaar aanwezig dat de aanleiding van dit alle...

  • Een situatie anders inschatten gebeurt regelmatig. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. De leerkracht van je kind en jij als ouder kunnen andere beelden hebben doordat een kind zich thuis en op school anders gedraagt. Ook kan het zo zijn dat jij en de leerkracht een andere interpretatie geven aan wat je bij jouw kind ziet. Het kan behulpzaam zijn om wat je ziet en hoort (waarnemingen) met elkaar te vergelijken. Deze vragen kunnen daarbij helpen: - Wat zie en hoor je? - Wat zegt het kind...

  • Niet alleen school, ook ouders kunnen contact zoeken met een consulent als hun kind passend onderwijs nodig heeft. In het zoekproces naar passend onderwijs heb je als ouder veel vragen en krijg je te maken met verschillende organisaties, mensen en regelingen. Op deze website is veel informatie te vinden, maar soms wil je je verhaal delen met iemand die onafhankelijk is. Een consulent van het samenwerkingsverband is zo iemand. Een consulent luistert naar je en kijkt met je mee naar mogelijkhed...

  • Als je het gevoel hebt dat iemand niet naar je luistert, kan dat de verdere voortgang van het gesprek blokkeren. Als het je niet lukt om hier samen uit te komen, zoek dan contact met een consulent van het samenwerkingsverband. Mogelijk kan die helpen om helder te krijgen wat er allemaal speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze situatie te veranderen.

  • Emoties kunnen opkomen als je over wezenlijke dingen praat of nadenkt. Iedere ouder wil zich gehoord en gezien voelen in de intenties voor zijn of haar kind. Iedere ouder wil dat zijn kind wordt gezien en dat er aandacht is voor zijn of haar mogelijkheden. Praten met anderen over je kind, wat die nodig heeft en waarbij je anderen nodig hebt om dat te realiseren, kan dan ook allerlei emoties oproepen. Weet je van jezelf dat je emotioneel kan worden? Zorg dan goed voor jezelf. Wat heb jij nodig...

  • Als ouder(s) mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand mee te nemen. Je wilt bijvoorbeeld dat iemand naast je staat, meeluistert of je vindt het fijn om achteraf met iemand te sparren. Je wilt iemand meenemen die namens jou iets kan verduidelijken. Of je wilt iemand die opkomt voor jouw rechten. Als je iemand meeneemt, stem dan af wat zijn of haar taak of rol is tijdens het gesprek. Informeer de gespreksleider over wie je wilt meenemen en l...

  • De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind vindt plaats tijdens gesprekken met de verschillende betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, directeur, consulent). Je praat met elkaar en stemt af om iets nieuws te laten ontstaan: passend onderwijs voor jouw kind. Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken. En dat er duidelijkheid is en afstemming komt tussen jouw ervaringen met je kind en de ervaringen van de leerkracht, zodat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.