Zoekresultaten
  • Onze samenleving legt een hoge druk op ouders. Er zijn veel ideeën over hoe kinderen zouden moeten worden opgevoed. Als het met een kind niet lekker gaat op school, dan wil iedereen een verklaring vinden. Wat maakt dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt? Bij het zoeken naar mogelijke verklaringen kan de school jou als ouder vragen stellen. Ideale situatie: een open gesprek Als het goed is, is er een open gesprek tussen jou als ouder, de leerkracht en waar mogelijk ook je kind. Zo k...

  • Als je niet herkent wat de leerkracht over jouw kind zegt, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Er is een verschil in ervaringen en visie op jouw kind. Maak een aparte afspraak zodat het gesprek op een rustig moment plaatsvindt. Vertel kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de docent weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden. Mogelijk helpen deze vragen bij het voorbereiden van het gesprek met de leerkracht. Wat herken je wel in het gedrag van je kind op sch...

  • De leerkracht heeft je verteld dat hij of zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind op school. Soms kijkt een intern begeleider of zorgcoördinator van de school mee naar de situatie. Het kan ook zijn dat iemand anders dat doet. Als iemand van buiten de school meekijkt, dan mag dit alleen in overleg met jou. Dan is jouw toestemming als ouder nodig. Blijf in gesprek Als de leerkracht denkt dat er iets mis is, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo krijg je zicht ...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.