Blader door groep
Teamkamer

Teamkamer

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 16 leden
 • 463 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, Kristel Hoogeveen- de Wit, Regien Looijen, Gerard Steenhof, manuela de Bruijne, PPO-NK, Fred de Wildt

Deze groep gaat over het werk van het team PPO-NK

NRO Training - locatie PPO-NK

NRO Training - locatie PPO-NK

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: jan 2020
 • 23 leden
 • 120 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Fraukje Selen, Hans Schuman, Femmy Wolthuis | femmy@eduwijs.com, Linda Maan, Caroline Kooistra, Sander Galjaard, secretariaat PPO-NK

Dit is het online platform horend bij de training meervoudig perspectiefname, om ervaringen uit te wisselen, portfolio's op te bouwen etc.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 9 leden
 • 129 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, secretariaat PPO-NK, PPO-NK

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

NRO Training - locatie IJmond

NRO Training - locatie IJmond

 • status: besloten
 • gestart op: jun 2020
 • 23 leden
 • 97 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Sander Galjaard, Fraukje Selen, Femmy Wolthuis | femmy@eduwijs.com, c. kooistra

Dit is het online platform horend bij de training meervoudig perspectiefname, om ervaringen uit te wisselen, portfolio's op te bouwen etc.

NRO ontwikkelteam training

NRO ontwikkelteam training

 • status: besloten
 • gestart op: mrt 2020
 • 12 leden
 • 68 bijdragen

Groepsbeheerder: Astrid Ottenheym MLE/ME

Voor het NRO onderzoek en Gelijke kansen Alliantie ontwikkelen we een training voor leerkrachten die gegeven worden in schooljaar 2020-2021 en 2021- 2022.

Bergen

Bergen

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 29 leden
 • 88 bijdragen

Groepsbeheerder: Saapke Wakker

Deze groep is de digitale werkplaats voor werkgebied Bergen.

Bestuurskamer

Bestuurskamer

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: mei 2016
 • 41 leden
 • 97 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, secretariaat PPO-NK, PPO-NK, Kristel Hoogeveen- de Wit

Deze groep gaat over het strategisch beleid van het samenwerkingsverband.

Onze scholen

Onze scholen

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: jun 2017
 • 19 leden
 • 100 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

In deze groep worden alle schoolondersteuningsprofielen verzameld per werkgebied. Uiteindelijk zullen we hier ook de websites, inspectierapporten en informatie van scholenopdekaart.nl aan toevoegen. In jullie werkgebied komt een koppeling naar de scholen van jullie eigen werkgebied, zodat daar de informatie ook beschikbaar is.

Alkmaar-Zuid

Alkmaar-Zuid

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 27 leden
 • 97 bijdragen

Groepsbeheerders: Gerard Steenhof, PPO-NK

Deze groep is de digitale werkplaats voor werkgebied Alkmaar-Zuid.

Hoogbegaafd - Hoogsensitief

Hoogbegaafd - Hoogsensitief

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 84 leden
 • 74 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, PPO-NK, Richelle de Deugd, Fraukje Selen

Deze netwerkgroep gaat over ondersteuningsvragen over hoogbegaafde en hoog sensitieve kinderen.

NRO Training - Directie en IB

NRO Training - Directie en IB

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2020
 • 18 leden
 • 52 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Hartger Wassink, Femmy Wolthuis | femmy@eduwijs.com, Linda Maan, Fraukje Selen

Deze groep gaat over de NRO training voor directie en intern begeleiders: Meervoudig perspectiefname; leren over omgaan met lastig gedrag.

NRO Training - Consulenten

NRO Training - Consulenten

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2020
 • 20 leden
 • 45 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Linda Maan, Hartger Wassink, Femmy Wolthuis | femmy@eduwijs.com, Fraukje Selen

Deze groep gaat over de NRO training voor consulenten: Meervoudig perspectiefname; leren over omgaan met lastig gedrag.

Alkmaar Noord

Alkmaar Noord

 • status: besloten
 • gestart op: jun 2016
 • 24 leden
 • 74 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Kristel Hoogeveen- de Wit, Marielle Foppen

Deze groep gaat over...

Talentontwikkelaars Bergen

Talentontwikkelaars Bergen

 • status: besloten
 • gestart op: sep 2018
 • 17 leden
 • 50 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Lonneke Heine, Gerrie Jullens

Deze groep vormt een netwerk bij het opzetten van beleid Hoogbegaafden.

NRO Onderzoeksteam

NRO Onderzoeksteam

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: apr 2019
 • 13 leden
 • 64 bijdragen

Groepsbeheerders: secretariaat PPO-NK, PPO-NK, Pauline van Eck (Oberon), Anke Suijkerbuijk

Deze groep is bedoeld voor het onderzoeksteam betrokken bij het praktijkonderzoek perspectiefwissel van leerkrachten in het omgaan met leerlinggedrag in de klas.

Heerhugowaard-Noord

Heerhugowaard-Noord

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: mei 2016
 • 34 leden
 • 51 bijdragen

Groepsbeheerders: Danne Noë, PPO-NK

Deze groep is voor professionals binnen het werkgebied Heerhugowaard-Noord.

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: apr 2016
 • 12 leden
 • 58 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, Astrid Ottenheym MLE/ME, secretariaat PPO-NK, PPO-NK

In deze groep staan alle beleidsdocumenten

Praktijkgroep

Praktijkgroep

 • status: besloten
 • gestart op: jun 2018
 • 9 leden
 • 61 bijdragen

Groepsbeheerder: Aafke Pinedo

Deze groep gaat over de praktijkgroep, onderzoeksfase, bouwfase, implementatiefase, evaluatie, verbredingsfase met gebruikmaking van de bouwstenen voor de cognitieve functies.

Website oudersteunpunt

Website oudersteunpunt

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2019
 • 7 leden
 • 56 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over...

Regiegroep gemeenten en swv

Regiegroep gemeenten en swv

 • status: besloten
 • gestart op: sep 2016
 • 10 leden
 • 50 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, PPO-NK

Projectgroep passend onderwijs & jeugd organiseert, leidt en kanaliseert de beleidsontwikkeling en besluitvormvan voor de verbinding van de 4 transities: en transformatie: participatiewet, jeugdwet, WMO, Passend onderwijs voor de regio Noord-Kennemerland Doel: centrale en gerichte voorbereiding bestuurlijke overleggen met inachtneming van bevindingen van werkgroepen.

Filter

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.