Terugblik op Conferentie 11/11

 
'Ik maak verschil voor ons'
 
Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten om zo te gaan voor het perspectief van kinderen. Ook hebben we in co-creatie gewerkt aan suggesties voor verbetering van het samen optrekken.  

Jammer, dat er niet voor iedereen plek was of kon komen. We hopen dat dit maandbericht ook jullie meeneemt in wat we op deze dag gedaan hebben. De aanwezigen bedanken we hartelijk voor hun actieve deelname; zonder jullie hadden we geen succesvolle en inspirerende dag gehad!

Aftermovie

Klik op play-knop om af te spelen

Jan RotmansJan Rotmans, hoogleraar duurzame transitiekunde, steekt ons een hart onder de riem. Wij zijn in onze regio volgens hem een prachtig voorbeeld van de kanteling die zich in onze samenleving aan het voltrekken is. We laten zien dat, ondanks alle schotten tussen de organisaties, we over die schotten heen kijken en ons keihard inzetten voor de kinderen waar het om gaat. Niet de hiërarchie is leidend, maar de bedoeling. Volgens Jan is de beweging van onderop volop gaande en we lopen daar in ons samenwerkingsverband mee voorop. Een mooie boodschap.
 

Organisatieopstellingen


Om de situatie met een systemische bril te bekijken is er gewerkt met organisatieopstellingen. Aan de hand van een casus stellen mensen zich op in de zaal. Waar staat de ouder ten opzichte van de schoolleider? Waar staat de intern begeleider of de leraar ten opzichte van het kind. Hiermee doorgronden we de dynamiek, tussen alle betrokkenen, in het realiseren van passend onderwijs en passende zorg voor een kind. Zo worden patronen, verbanden en gevoelens zichtbaar en bespreekbaar. Ook die niet zo logisch of handig zijn. Deze manier van kijken geeft inzicht en verrijkt het begrip voor lastige situaties. Het geeft ook aanwijzingen wat je kunt doen om impasses te doorbreken of te voorkomen.

Social LabsSocial labs is een werkvorm waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan om op creatieve manier ingewikkelde problemen aan te pakken vanuit verschillende expertises en perspectieven. Dit levert vanuit een actieve luisterhouding een waardevol gesprek op dat anders niet ontstaat. Er wordt zichtbaar waar de kern van het probleem ligt en waar we ons in de toekomst op moeten richten om te komen tot betere resultaten voor onze doelgroep.

Dit alles biedt een rijk perspectief voor nog betere samenwerking. Alle uitkomsten worden door ons (PPO-NK) ingezet in de doorontwikkeling van onze samenwerking. Tegen alle bijdragers willen we zeggen: bouw met elkaar door vanuit de bedoeling waar we allemaal voor staan! Ook in de netwerkgroepen zullen vele onderwerpen een vervolg krijgen.

Lancering www.oudersteunpunt.nl


Eén Oudersteunpunt voor en door ouders

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, verdwalen ouders vaak in de vele regels en versnipperde informatie. Om antwoorden te geven op veelvoorkomende vragen hebben we op 11 november het oudersteunpunt gelanceerd. Deze website (www.oudersteunpunt.nl) is ontwikkeld voor en door ouders. Het is een centrale plek voor onafhankelijke informatie over passend onderwijs. 

Wil je ook dat de ouders van jouw school het antwoord op hun vragen gemakkelijk kunnen vinden? Breng ouders op de hoogte van oudersteunpunt.nl via jullie nieuwsbrief en website!

Werk jij voor de gemeente, bij jeugdhulp of bij een andere partner van
PPO-NK?

Deel nu jouw ervaring over onze samenwerking
Meld je aan
Tijdens de conferentie is er inhoudelijk veel gebeurd. We willen dit zo zichtbaar mogelijk maken voor wie nieuwsgierig is.

Presentaties


Openingswoord van directeur-bestuurder PPO-NK

Astrid Ottenheym opent de conferentie met een toespraak waarin zij spreekt over de stappen die wij als samenwerkingsverband in de afgelopen 5 jaar hebben gezet, waar we nu staan en hoe we samen kunnen bouwen aan een nog betere samenwerking vanuit een groot hart voor kinderen, ouders en elkaar. De spreekwoordelijke schotten tussen onze organisaties worden zichtbaar en voelbaar wanneer de gordijnen tussen de bezoekers neerdalen.  


Deze tekst is op de website te downloaden, even als de PowerPoint presentatie van Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans.
Ga naar presentaties

Film: een dag uit het leven van een consulent


'Een dag uit het leven van een consulent' laat je ervaren hoe het is om in de schoenen van een consulent te staan, en welke situaties van cruciaal belang zijn om een passende oplossing te vinden voor een kind.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons e-mailadres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Wil je deze e-emails niet ontvangen?
update je voorkeur of schrijf je uit

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*