Professionals

Financiën

  • dec 2016
  • 652

Voorheen ontvingen schoolbesturen een budget voor de ‘rugzakjes’: geld voor extra ondersteuning aan leerlingen met een diagnose. De rugzakjes zijn met de komst van passend onderwijs in augustus 2014 afgeschaft. Tegenwoordig hebben scholen rechtstreeks invloed op de middelen.

Ter overbrugging ging het ondersteuningsbudget in schooljaar 2014-2015 nog rechtstreeks naar de besturen. In schooljaar 2015-2016 ging er 40% naar de besturen en 60% naar de werkgebieden. We willen de juiste ondersteuning snel inzetten op de juiste plaats.

Elk trimester afstemmen
Drie keer per jaar komen de schooldirecteuren, intern begeleiders en consulent van ieder werkgebied bij elkaar om de inzet van middelen te monitoren. De consulent bereidt de bijeenkomst voor met de secretaris en penningmeester. Elk trimester kijken we hoe we verdergaan.

Besteding van het budget
Een werkgebied kan het budget besteden aan:

  • Extra ondersteuning voor individuele leerlingen of een groep leerlingen
  • Schooloverstijgende extra ondersteuning voor een groep leerlingen
  • Innovatieprojecten passend onderwijs

Alle documenten over besteding en budget zijn te vinden in de sectie "beleidsdocumenten"

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.