Professionals

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

  • dec 2016
  • 714

Wij werken nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Kinderen die in groep 8 extra onderwijsbehoeften hebben, dragen we over in goed overleg. In samenspraak met de ouders.

Alle reguliere vo-scholen zijn in staat om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van lichte ondersteuning of een trajectvoorziening.

Procedure vso

Heeft een leerling onderwijsbehoeften waaraan een reguliere school niet tegemoet kan komen? Dan kan het kind, eventueel tijdelijk, worden verwezen naar een voorziening of het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor is een procedure opgesteld.

Alle POVO documenten zijn te vinden in de sectie "beleidsdocumenten"

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.