Nieuwsberichten

Nieuw: Impulsklas in Heiloo

  • dec 2018
  • 736

Positieve impuls bij gedragsverbetering

Vanaf 4 februari 2019 gaat de Impulsklas van start op de Paulusschool in Heiloo. Kinderen uit de middenbouw (groepen 4, 5 en 6) van de tien basisscholen uit Heiloo werken hier op maandagochtenden aan hun persoonlijke doelen op het gebied van gedrag en werkhouding. Daarbij trekken leerling, ouder en begeleiders samen op. Ook de leerkracht in de eigen klas wordt betrokken.

In de Impulsklas staan een klassen- en ouderbegeleider voor een groep van maximaal acht leerlingen en hun ouders. Het doel? Ervoor zorgen dat een kind met plezier naar school gaat, succeservaringen heeft en gemotiveerd in de eigen klas aan de gang blijft. Ook is het van belang dat ouders, leerkracht én kind kritisch kijken naar hun eigen rol bij de verbetering in gedrag, concentratie of werkhouding. Consulent Manuela de Bruijne: “Passend Onderwijs lijkt soms op een klas met ronde kinderen en een ronde omgeving, met een vierkant kind. Het oude denken is dat het vierkante kind uit de klas moet en pas mag terugkomen als het rond is. Voor mij is passend onderwijs dat kinderen in alle vormen aanwezig mogen zijn, met een omgeving die van vorm kan veranderen.”

Voor wie is de Impulsklas?

“De Impulsklas is een plek voor leerlingen die moeilijk tot leren komen. Of voor kinderen die druk en ongeremd zijn, of juist stil en teruggetrokken”, legt klassenbegeleider Viola Kok uit. “Vaak is gedrag een eerste signaal voor leerkrachten: het kind heeft een andere manier van leren en voelt zich niet thuis in de eigen klas. In de Impulsklas is er tijd en ruimte om samen goed naar gedrag en werkhouding te kijken. Ook de leerkracht in de eigen klas wordt zich bewust van wat er anders kan.”

Positieve benadering

“Kinderen die door gedrags-, concentratie- of werkhoudingsproblematiek niet goed functioneren, hebben juíst behoefte aan positieve ervaringen”, vertelt Manuela. “Daarom stellen we in de Impulsklas persoonlijke leerdoelen op en focussen we op wat goed gaat. Zo zetten we leerlingen weer in hun kracht en krijgen ze meer zelfvertrouwen. De leerkracht in de eigen klas viert successen met het kind en deelt die met ouders.”

Over de Impulsklas in Heiloo

De Impulsklas is geïnspireerd op onderwijsvoorbeelden uit Scandinavië, waar ze op die manier al jaren met succes probleemgedrag verbeteren en uitval voorkomen. De Impulsklas start vanaf februari 2019 en duurt twaalf weken.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.