Nieuwsberichten

Gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en leerkrachten

  • nov 2018
  • 1467

Om kinderen maximaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelproces is het van belang dat onderwijsprofessionals en ouders de handen ineenslaan. Cruciaal daarbij is dat de samenwerking en communicatie tussen leerkracht en ouder goed verloopt. Tijdens het Passend Onderwijscafé op woensdag 21 november bespraken 25 ouders en onderwijsprofessionals welke factoren belangrijk zijn bij een gelijkwaardige samenwerking.

Met acht gesprekskaarten, ontwikkeld door het NJI, oudervereniging Balans en Ouders & Onderwijs, maakten ouders en onderwijsprofessionals hun manier van samenwerken en hun gedrag bespreekbaar. Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind vraagt om aandacht en inspanning van ouders en onderwijsprofessionals. Een goede communicatie tussen beiden staat daarbij centraal. Daarbij horen erkenning, vertrouwen en respect.

Samen gesprekken voeren

Ouders én leerkrachten willen samen onderdeel zijn van de best passende oplossing voor een kind. “Het allerliefst betrekken we het kind ook zélf bij die oplossing”, vertelt een leerkracht. Een ouder: “Dat is het fijnst. Zodra onze dochter oud genoeg was, deed ze mee met het gesprek.”

Erkenning, tijd en aandacht

“Tijd nemen voor elkaar tijdens zo’n gesprek is zo belangrijk. Het begint met erkenning”, stelt een ouder. “Schenk een kopje thee in, geef ruimte aan emoties en investeer tijd in de ander”, vult een leerkracht aan. “Dat is soms lastig als je een klas met dertig kinderen hebt, een hoge werkdruk ervaart en je handen vol hebt aan administratieve taken”.

Uit het gesprek bleek dat wanneer je in het begin de tijd neemt, je achteraf tijd wint omdat het proces van samenwerken goed blijft lopen en dat dit niet stagneert.

Neem elkaar serieus

Een ouder vertelt: “Belangrijke onderwerpen voor mij zijn: ‘zie vooral het kind, niet het probleem’ en ‘het gaat om wat nodig is voor het kind, niet om regels’. Ik wil graag serieus genomen worden als ik denk dat mijn kind extra ondersteuning nodig heeft. Een externe professional had een onderzoek gedaan met een advies. De school schuift dat rapport aan de kant en zegt daarmee: wij weten het beter. Dat maakt dat ik me machteloos voel.”

Verwachtingen uitspreken in heldere taal

“Verwachtingen uitspreken, dat ga ik vanaf nu beter doen”, stelt een moeder. Een leerkracht vult aan: “Na vanavond realiseer ik me dat ik in gesprek met ouders termen gebruik die de ander mogelijk helemaal niet kent. Daar ga ik beter op letten.”
“Leerkrachten en ouders willen allebei gehoord worden: ga naast me staan, neem tijd voor mijn perspectief”, vat een vader samen. “Die menselijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn.”

Gelijkwaardige samenwerking = een vorm van preventie

Directeur Astrid Ottenheym sluit af: “Problemen voorkomen, preventie, dat vinden we allemaal belangrijk in het onderwijs. Wat mij betreft is een goede relatie en een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en leerkrachten een vorm van preventie. En daar gaan we ons als samenwerkingsverband stevig voor inzetten.”

Ook naar een Passend Onderwijscafé?

Op 11 maart 2019 vindt het volgende Oudercafé plaats bij ons. Een avond alleen voor ouders. Daarnaast staat een Leerkrachtencafé op de planning, net als een volgend Passend Onderwijscafé voor ouders én leerkrachten. Meer informatie volgt op onze website.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.