Nieuwsberichten

Dikke pluim Onderwijsinspectie

  • nov 2018
  • 470

Op 18 januari en 26 maart 2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek uit bij ons samenwerkingsverband. Op deze dagen voerde zij diverse rondetafelgesprekken met ouders, bestuurders, leerkrachten, intern begeleiders, consulenten, beleidsambtenaren en andere betrokkenen in onze regio.

Aan het eind van het bezoek gaf de Inspectie aan tevreden te zijn over ons functioneren. Onlangs verscheen de uitgebreide rapportage ‘bestuur en samenwerkingsverband’ over dit bezoek. Conclusie is dat wij

  • werken vanuit een duidelijke en levendige visie en deze in de praktijk ook laten zien.
  • passend onderwijs op tijd beschikbaar stellen voor alle leerlingen.
  • veel en goed samenwerken met betrokken partners als ouders, scholen, gemeenten en jeugdhulp.
  • een sterke kwaliteitscultuur hebben gericht op het delen en leren van elkaar.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.