Nieuwsberichten

Uitnodiging Passend Onderwijs café 21 november

  • okt 2018
  • 545

Om kinderen maximaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelproces is het van belang dat school en ouders de handen ineenslaan. Een goede onderlinge samenwerking van de school met de ouders heeft immers een bewezen positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Die samenwerking laten slagen blijkt echter lastig. Zowel ouders als professionals vinden dat hun samenwerking in de praktijk beter kan.

In het Passend Onderwijs café van 21 november gaat Willeke Daamen van het Nederlands Jeugdinstituut samen met u aan de slag rond dit thema. Het doel? Antwoord geven op de vraag: wat betekent samenwerking tussen ouders en onderwijs voor mij, voor mijn handelen en hoe pas ik dat toe?

Werkkaarten

De organisaties Balans, Ouders & Onderwijs en het Nederlands Jeugdinstituut hebben samen met ouders zeven prikkelende uitgangspunten opgesteld. Deze zijn uitgewerkt in werkkaarten. Tijdens het Passend Onderwijs café maken we er gebruik van. Zo kan iedereen een mening vormen en eigen ervaringen teruggeven. Daarnaast kunnen we de werkkaarten waar nodig verbeteren: zo leveren we ook in bredere zin een bijdrage aan een goede samenwerking tussen school en ouders.

Voor wie?
- Ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft – of dat nu al geregeld is of niet.
- Directeuren, intern begeleiders en groepsleerkrachten

Wanneer
? Woensdag 21 november 2018, 19.00 – 21.00 uur

Waar
? Samenwerkingsverband PPO-NK, Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar

Meld u hier aan!

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.