Nieuwsberichten

Brandpuntgesprek onderwijs en zorg

  • okt 2018
  • 470

Op maandag 15 oktober vond op het kantoor van PPO-NK een rondetafelgesprek plaats over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in onze regio. Dit in het kader van de ‘landelijke coalitie’ waarin achttien branche- en ouderorganisaties hun krachten hebben gebundeld. Gezamenlijk maken zij zich sterk voor een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Doel is om zorg en onderwijs beter af te stemmen op de individuele behoeften van kinderen en zo het maximale uit hun ontwikkeling halen.

Kwartiermaker

Om dit proces te begeleiden werd landelijk kwartiermaker René Peeters (voormalig wethouder onderwijs in Almere) aangesteld. Hij bezocht PPO-NK omdat hij nieuwsgierig was naar hoe het er in ons samenwerkingsverband aan toegaat: “De samenwerking tussen de domeinen verschilt per regio. Ik wil graag weten hoe we de bestaande samenwerking kunnen versterken, versnellen en vooral duurzamer maken. Uiteindelijk willen we niets liever dan dat jonge mensen zich goed kunnen ontwikkelen.

Professionals vanuit de kinderopvang, gemeente, jeugd- en gezinszorg, scholen, ouders en consulenten gingen met Peeters in gesprek. De sfeer was open: ervaringen en knelpunten werden met de kwartiermaker gedeeld.

Preventie: signaleren en samenwerken

Tijdens het gesprek kwam het belang van preventie aan de orde. Door kinderen vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden, kan zwaardere hulp in een later stadium worden voorkomen. Tijdig signaleren, adequaat handelen en samenwerken zijn cruciaal. Kinderopvang en onderwijzers hebben een belangrijke signaleerfunctie bij opvoedings- en gedragsproblemen. Jeugdhulpprofessionals beoordelen die signalen vervolgens.

Daarnaast kwam naar voren dat sommige kinderen meer nodig hebben dan de standaardbegeleiding in het onderwijs. Zij hebben naast extra ondersteuning op school ook jeugdhulp nodig. De voorkeur gaat uit naar het samenvoegen van die twee in één integraal aanbod van bijvoorbeeld onderwijs-zorgarrangementen. Dat blijkt soms lastig. Zo is leerlingenvervoer een aandachtspunt. Ook is er sprake van complexe wet- en regelgeving, gescheiden financieringsstromen, onduidelijkheid over wachtlijsten en zijn er verschillen per gemeente.

Een sterke keten door ontmoeting

De deelnemers benadrukten de kracht van ontmoeting en elkaars taal spreken. Directeur Astrid Ottenheym: “Het gaat erom dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het totaalaanbod van onderwijs, zorg en hulp in onze regio. We hebben elkaar nou eenmaal nodig. Dat vraagt om gedeeld eigenaarschap, gedeelde visies op passend onderwijs en leren van elkaar. Door ontmoeting vormen we een sterke gemeenschap voor kinderen.”

René Peeters voert de komende weken ook in andere regio’s gesprekken. Eind november hoopt hij een adviesrapport met aanbevelingen te presenteren aan de beleidscoalitie.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.