Nieuwsberichten

Nieuwkomeronderwijs in de regio

  • okt 2018
  • 445

Basisscholen in onze regio weten steeds beter waar ze terecht kunnen bij vragen over nieuwkomers. Samen met de scholen en taalklassen werkt ons samenwerkingsverband aan een doorgaande ondersteuningslijn voor nieuwkomers.

Ambulant begeleider Mireille Koeleveld vertelt: “Vanaf februari 2018 werk ik bij het samenwerkingsverband PPO-NK. Inmiddels heb ik de taalklassen, circa dertig basisscholen, gemeentes en verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio bezocht. Zo hebben we in kaart gebracht waar in Noord-Kennemerland behoefte aan is.”

Laagdrempelige nazorg

De afgelopen periode heeft Mireille gemerkt dat de overstap van een taalklas naar een reguliere basisschool extra aandacht verdient. ‘’Na overleg met de netwerkgroep nieuwkomers, bied ik sinds juni daarom nazorg aan basisscholen,” gaat Mireille verder. “Als nieuwkomerskinderen vanuit een taalklas doorstromen naar een basisschool, krijgen ze een ontwikkelingsperspectief (OPP) mee. De overdracht is warm, maar de zorg daarna ontbreekt. Soms hebben leerkrachten vragen over dat ontwikkelingsperspectief, of behoefte aan extra oefenmaterialen of advies. Dan kunnen ze bij mij terecht. Twee à drie weken nadat een nieuwkomer op de basisschool zit, kom ik langs.”

Voor een beschrijving van het nazorgtraject, zie deze link.

Routekaarten

Consulente Kristel Hoogeveen vult aan: “We hebben in de netwerkgroep nieuwkomers routekaarten ontwikkeld. Hierop staat hoe het nieuwkomersonderwijs met taalklassen per gemeente is geregeld. Ook weten scholen wie ze kunnen bellen bij praktische vragen. En we houden de routes actueel: elk halfjaar werken we ze bij.”

Doorgaande lijn: voorschools-PO-VO

Mireille: “In de netwerkgroep en met de coördinatoren van de middelbare scholen uit Heerhugowaard en Alkmaar hebben we een plan gemaakt waarin de overstap van primair naar voortgezet onderwijs duidelijk staat omschreven. Ook zijn we bezig met een goede doorstroom van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. Zo werken we samen aan een doorgaande lijn in het nieuwkomersonderwijs. En krijgt ieder kind de ondersteuning die hij nodig heeft.”

Meer weten over onderwijs voor nieuwkomers in Noord-Kennemerland?

Op de nieuwkomerswebsite binnen onze community vind je er alles over!

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.