Nieuwsberichten

Conferentie Passend Onderwijs: “beter luisteren naar jongeren en ouders”

  • okt 2018
  • 377

Elk kind heeft recht op onderwijs, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) in Noord-Kennemerland intensiever samenwerken. Samen met leerlingen en ouders moeten alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben. Het is belangrijk het belang van de eigen instelling ondergeschikt te maken aan dat van de leerling. Dat was een van de conclusies van de conferentie Samen leren leven dat op vrijdag 28 september in Heerhugowaard plaatsvond.

Divers gezelschap

De wet Passend Onderwijs werd vier jaar geleden van kracht met als doel ervoor te zorgen dat ieder kind op een gezonde wijze kan opgroeien en deelnemen in onze samenleving. Ruim 150 ouders, jongeren, wethouders, schoolbestuurders, leerkrachten en jeugdhulpaanbieders uit de regio Noord-Kennemerland (Alkmaar, Bergen, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard) kwamen deze dag bij elkaar om over passend onderwijs en jeugdhulp in de regio te praten.

Barrières wegnemen

De deelnemers constateerden dat er best veel goed gaat in Noord-Kennemerland voor kinderen die onderwijs en jeugdhulp nodig hebben. Aandachtsgebieden zijn de versnipperde wet- en regelgeving, bureaucratie en verkokering en het op elkaar afstemmen van jeugdhulp en onderwijs. Kinderen dreigen daardoor soms tussen wal en schip te geraken. De deelnemers onderstreepten het belang om veel beter te luisteren naar kinderen en hun ouders. Een van de jongeren omschreef het als “zie mij zoals ik ben. Zie mij niet als een probleem dat je zo snel mogelijk moet oplossen”. Wethouder Elly Konijn-Vermaas van Alkmaar benadrukte het belang van hulp vragen. “Veel mensen vinden hulp vragen moeilijk. Het is belangrijk dat we deze barrière wegnemen”.

“Laat leerplicht geen plicht maar een recht zijn”, was een ander duidelijk signaal in Heerhugowaard. Het belang van het kind staat centraal. Soms kan onderwijs dan beter buiten de school gegeven kan worden; thuis, bij een particuliere welzijnsorganisatie of leer-werkplek.

Directeur Astrid Ottenheym van Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland: ‘We willen meer over grenzen heen kijken, regels moeten niet meer leidend zijn. Te vaak gaat het nog om verschillende budgetten: zorggeld dat niet in het onderwijs kan worden ingezet of andersom. Ook de regels die een kind verplichten bijv. de helft van de tijd naar school te komen zijn niet altijd haalbaar”.

Noord-Kennemerland is een van 75 regio’s waar passend onderwijs wordt georganiseerd. De regio telt zo’n 37.000 leerlingen; 21.000 in het primair en 16.000 in het voortgezet onderwijs. Daarvan hebben in het primair onderwijs zo’n 700 leerlingen extra ondersteuning in het regulier en 700 in het speciaal (basis) onderwijs. In het voortgezet onderwijs hebben zo’n 830 leerlingen in het regulier en meer dan 800 in het speciaal of praktijkonderwijs een vorm van (extra) ondersteuning nodig, al dan niet in combinatie met jeugdhulp.

De conferentie was een evaluatie maar ook een opmaat naar een nieuw plan voor de verbinding onderwijs en jeugdhulp Noord-Kennemerland. De resultaten worden de komende periode uitgewerkt in een uitvoeringsagenda 2019 – 2022.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.