Nieuwsberichten

Samen Leren Leven op 28 september – ieder kind doet mee

  • sep 2018
  • 604

Onder de titel Samen Leren Leven komen op 28 september zo’n 150 ouders, jongeren, wethouders, directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals van scholen en jeugdhulpaanbieders bij elkaar. Samen gaan ze in gesprek over de toekomst van het onderwijs- en jeugdbeleid in Noord-Kennemerland vanaf 2019. De conferentie begint om 09.30 uur en vindt plaats in Theater Cool te Heerhugowaard.

Ieder kind is waardevol

De twee samenwerkingsverbanden voor primair en voorgezet onderwijs en de vijf gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in Noord-Kennemerland meedoen in onze samenleving. Ieder kind moet datgene krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De gemeenten zijn in het sociaal domein o.a. verantwoordelijk voor jeugdhulp. Scholen hebben de plicht voor iedere leerling passend onderwijs te bieden.
Bijvoorbeeld door de inzet van extra ondersteuning bij taalontwikkeling, het leren leren of van een aanbod voor nieuwkomers of langdurig zieken.

Het kan ook gaan om intensieve vormen van ondersteuning, zoals begeleiding van kinderen met psychische problematiek of van kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Samen kunnen we meer

Het is noodzakelijk dat scholen, ouders, jeugdhulp en andere professionals elkaar moeiteloos weten te vinden op het vlak van onderwijs, arbeid, zorg en opvoeding. Op die manier kunnen zij kinderen en jongeren gezamenlijk succesvol begeleiden in hun ontwikkeling.

Tijdens de conferentie willen de 150 aanwezigen gezamenlijke uitgangspunten en inspanningen bepalen die Samen Leren Leven de komende jaren verder richting geven. De bedoeling is tot concrete adviezen te komen. Bijvoorbeeld over preventie, onderwijszorgarrangementen, thuiszittende leerlingen en de naadloze verbinding tussen jeugdhulp en school. Dit gebeurt op interactieve wijze, gevoed door sprekers die de aanwezigen aan het denken zetten.

Klik hier voor het programma.
Aanmelden kan nog steeds via deze link.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.