Nieuwsberichten

Schooljaar 2018-2019: samen verder werken

  • sep 2018
  • 377

Het schooljaar 2018-2019 is inmiddels alweer een paar weken begonnen. Met directeur Astrid Ottenheym blikken we terug op de laatste cijfers, het bezoek van de inspectie en andere hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. Ook kijken we vooruit naar de doelen voor het komende jaar.

“Als ik kijk naar de cijfers is er opnieuw veel gebeurd”, vertelt Astrid. “Zo zijn er 2.779 MDO’s gevoerd en 40 innovatieprojecten gestart. Daarnaast hebben we 358 toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven. Samen met ouders, scholen, professionals en bestuurders in de regio hebben we hard gewerkt aan een perspectief voor ieder kind.”

Inspectie positief

Op 18 januari en 26 maart voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek uit bij ons samenwerkingsverband en constateerde dat passend onderwijs in onze regio op tijd voor alle leerlingen beschikbaar is. Astrid: “Ze zien dat ons netwerk in vier jaar tijd goed en stevig is ingericht. Mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Daardoor kunnen we samen de juiste dingen doen”.

In 2020 geen thuiszitters meer

“Afgelopen jaar hebben we in de netwerkgroep thuiszitters samen met de vijf gemeenten en jeugdhulp ieder kind in beeld gebracht”, gaat Astrid verder. “Ieder kind dat thuis dreigt te zitten of thuis zit staat op ons netvlies. Samen met ouders en kinderen zijn we in gesprek en maken we een plan. Alle kinderen hebben leerrecht. Daarom is preventie komend jaar opnieuw een speerpunt: in 2020 geen thuiszitters meer. Ook streven we er samen naar dat kinderen die een vrijstelling hebben gehad opnieuw onderwijs kunnen volgen, zoals in de KanZklas in Heerhugowaard.”

Ouders: de motor van de ontwikkeling van hun kind

“Samen met ouders, intern begeleiders, consulenten en onderwijsprofessionals hebben we stappen gezet om het Oudersteunpunt vorm te geven. Ouders hebben er behoefte aan om samen met de leerkracht in gesprek te gaan en een plan te maken als de ontwikkeling van hun kind niet goed verloopt. Als samenwerkingsverband investeren we in ouders: de motor van de ontwikkeling van hun kind. Zodat ze met hun kind de weg hervinden, zich gehoord voelen en zich ondersteund voelen. Afgelopen jaar hebben we twee keer een passend onderwijscafé georganiseerd en komend jaar richten we het Oudersteunpunt in. De Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft het steunpunt omarmd en ook de besturen van de scholen in onze regio zijn enthousiast.”

Eén kind, één plan, één toekomst

“In 2016 zijn we gestart met de implementatie van het TOP dossier. Een platform waarin we sámen, met ouders, leerkracht en andere onderwijsprofessionals kijken naar de ontwikkeling van het kind. Nieuwe dingen kosten energie en tijd, maar we horen van steeds meer scholen dat zij tijdens de MDO’s het TOP dossier al invullen en dat levert weer tijdwinst op. Ook merken scholen dat ze anders kijken naar ontwikkelingsvraagstukken van kinderen. Zo bewegen we stap voor stap naar één kind, één plan, één toekomst.”

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.