Nieuwsberichten

HOE DOEN WE DAT BIJ PPO-NK? Professionalisering

  • jul 2018
  • 459

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Professionalisering

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, zetten we in op professionalisering. We doen er alles aan om leerkrachten en scholen te ondersteunen zodat zij hun expertise kunnen vergroten. Zo denken onze consulenten mee met leerkracht, ouders én kind over het inzetten van een specialist of een onderwijsprogramma op maat. TOP dossier is daarbij een handig hulpmiddel.

“TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. TOP dossier is een digitaal platform dat leerkrachten, ouders en professionals helpt bij het in kaart brengen van de behoefte, of (extra) vraag van een kind”, vertelt Astrid Ottenheym, directeur van PPO-NK. “Het is een digitale versie van het groeidocument waarin ouders en onderwijsprofessionals veilig kunnen samenwerken aan een plan waarin het kind centraal staat.”

Leren door te doen

Mariska Kooi, medewerker bij Dotcomschool, de softwareleverancier van TOP dossier, vult aan: “Iedereen leert het best door te doen, door samen te leren, met en van elkaar. We zien dat veel scholen elkaar onderling helpen. Ook externe partijen werken soms samen met scholen en ouders om een kind de juiste ondersteuning te bieden. Juist bij die samenwerking is het TOP dossier handig.”

Landelijke interesse groeit

Vanuit Noord-Nederland zijn er steeds meer scholen en samenwerkingsverbanden die met het TOP dossier werken. Astrid Ottenheym: “Het mooist zouden wij het vinden als het dossier de hele schoolcarrière van een kind in beeld blijft. Volgend schooljaar zetten we daar opnieuw op in.”

TOP dossier in de praktijk

Sinds 2017 is in de regio Noord-Kennemerland begonnen met de implementatie van TOP dossier. 83 interne begeleiders en ruim 25 schoolteams hebben een training gevolgd over het gebruik ervan. Astrid Oudhoff, werkzaam als intern begeleider op een basisschool in Heiloo: “Bij ons op school zijn we met het hele team op training gegaan. Het afgelopen schooljaar hebben we met het programma gewerkt en dat bevalt goed! In TOP dossier staat handelingsgericht werken centraal: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.”

Ook Marlies Pepping, schoolleider op een basisschool in Bergen, is enthousiast: “Op onze school kijken we mede dankzij TOP dossier allemaal op dezelfde manier mét ouders naar het kind. Het is een mooie manier om een beknopt verslag te maken. En als we – na toestemming van ouders – het TOP dossier willen delen met een andere professional, dan kan dat veilig en volgens de regels van de privacywet.”

Tips voor andere scholen

“Volg de training TOP dossier en begin”, stelt Marlies. “Ga ervoor, liefst met het hele team. Wij voeren op school regelmatig TOP dossier-werkoverleg. Dan bespreken we met hele team hoe het ervoor staat. Zo houden we elkaar scherp!”

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.