Nieuwsberichten

TOP dossier op de Matthieu Wiegmanschool in Bergen

  • jul 2018
  • 1
  • 1778

Marlies Pepping werkt als schoolleider op de Matthieu Wiegman. “Met SaKS, de scholenstichting waar we onder vallen, zijn we een paar jaar geleden gestart met een denktank over ander onderwijs en een nieuw concept over een ideale school. De Matthieu Wiegman werd zo’n ideale school. Inmiddels zijn we drie jaar verder en staat er een concept waar ik trots op ben. We hebben een team van bevlogen leerkrachten en doen aan groepsdoorbroken onderwijs. We willen het kind overal bij betrekken, ook bij zijn of haar eigen ontwikkeling. Dus als kinderen op groep 5-niveau rekenen terwijl ze in groep 3 zitten, dan bedenken we daar iets op.”

Passend onderwijs op de Matthieu Wiegman

“We hebben een droom: inclusief onderwijs en passend onderwijs voor ieder kind. Op de Matthieu Wiegman doen we er alles aan wat we kunnen om een kans te bieden aan kinderen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem. Samen met ouders richten we ons op wat het kind wél kan. Op het moment dat we ontdekken dat een kind extra zorg of hulp nodig heeft, starten we een TOP dossier en betrekken we consulent Saapke Wakker van het samenwerkingsverband bij het kind.”

“Voor ons is een kind met dyslexie bijvoorbeeld geen zorgleerling. Zorgleerlingen zijn kinderen die niet groeien, cognitief of sociaal-emotioneel. Als we een TOP dossier starten, dan gaat het vaak om kinderen met gedragsproblematiek, om kinderen met een lichamelijke beperking of om de satellietgroep voor hoogbegaafde kinderen. Het TOP dossier helpt ons om inzicht en helderheid te scheppen bij de hulpvraag die het kind heeft. Ook is het fijn dat meerdere mensen erin kunnen werken. Wat ons betreft kun je een kind alleen het beste bieden als je samen optrekt. Met ouders en met andere professionals, bijvoorbeeld vanuit de gemeente.”

Kijken naar het kind

“Dankzij onze kindontwikkelplannen en kindportfolio’s hebben we al duidelijk op ons netvlies hoe het met een kind gaat. Toch heeft het TOP dossier daarnaast voor ons een meerwaarde. We kijken nóg kritischer. In het platform hebben we een beperkte hoeveelheid ruimte voor omschrijvingen. Dat helpt ons om concreet te worden en te blijven en om heel duidelijk de hulpvraag van het kind te formuleren.

Daarnaast vullen we de belemmerende en bevorderende factoren in, de situatie op school, de situatie thuis en wat het kind zelf zegt. Daarna vragen we of de ouders naar de school willen komen om het TOP dossier te bespreken. Doordat we hier al werken met portfolio’s en ontwikkelplannen, merken we dat de communicatie met ouders goed verloopt. Ze blijven kritisch (wat heel goed is!), maar staan meer open voor feedback over hun kind.

TOP dossier op de Matthieu Wiegman

“Toen we hoorden van de training TOP dossier hebben we ons met het hele team aangemeld. Het programma is best pittig als je niet thuis bent in ICT. Gelukkig was de training super: je kon alles vragen en de functies werden rustig uitgelegd. Ons hele team werkt er nu mee; TOP dossier helpt om de gehele cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren of handelen in kaart te brengen.

Doordat we er allemaal in werken, overleggen we regelmatig tijdens onze TOP dossier-werkoverleggen. Zo houden we elkaar op de hoogte en kunnen we op een laagdrempelige manier om hulp vragen.

TOP dossier zelf is nog in ontwikkeling. Dat is fijn; ze doen veel met feedback uit het werkveld. Soms veranderen ze een naam of een functie en dat is dan weer even wennen. Mede daarom hebben we een stappenplan gemaakt voor ons eigen team. Daarin staat hoe we op de Matthieu Wiegman met TOP dossier werken. Dat kost tijd, maar levert ook wat op: als je er als leerkracht een tijdje niet mee werkt, dan duurt het even voor je weer helemaal in het programma zit. Daar kan onze eigen handleiding je dan bij helpen. Overigens kun je altijd de helpdesk van TOP dossier bellen als je vragen hebt; de medewerkers helpen direct.”

Succesfactoren

“Het grote voordeel van TOP dossier is dat we nu allemaal op dezelfde manier naar het kind kijken. In het groeidocument, dat we hiervoor gebruikten, zat minder structuur. Ook hadden we nogal eens de neiging om enorme lappen tekst in het groeidocument te plaatsen. Je wilt namelijk zo graag dat een ander ziet wat jij ziet. Dat kán nu niet meer. En dat is heel goed.

Verder kan het hele team in TOP dossier meelezen, net als ouders. Ten slotte ben ik blij dat we de informatie over het kind veilig kunnen delen met andere partijen, helemaal volgens de regels van de nieuwe privacywet. TOP dossier delen doen we uiteraard alleen met toestemming van ouders.”

Trots op samenwerking

“Ik ben trots op mijn team. Zodra we wisten dat de training TOP dossier bestond, hebben we met zijn allen gezegd: we gaan ervoor. We willen kwaliteit leveren. Daarnaast is het fijn dat we Saapke, de consulent, goed kunnen bereiken. Die samenwerking verloopt uitstekend.”

Tips voor TOP dossier?

“Laat ouders een actievere rol spelen in het TOP dossier. En andere samenwerkingspartners ook, trouwens. Als zij er ook in kunnen werken, komen we samen weer een beetje verder. En o ja, het zou heel handig zijn als we niet steeds een beschrijving van onze school hoeven in te vullen. Scheelt weer tijd hè?”

Tips voor andere scholen?

“Gewoon doen. Ga naar die training en begin. En vraag om hulp als je het even niet weet. Verder werken voor ons die TOP dossier-werkbijeenkomsten heel prettig. Zo behoud je met het hele team het overzicht en kun je zo samen het kind het beste onderwijs bieden.”

Reacties

één reactie, 12 juli 2018

  • Mooi om te zien hoe jullie TOPdossier geïntegreerd hebben in jullie manier van werken. Het was inspirerend om bij jullie op school te zijn!

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.