Nieuwsberichten

Gelijkwaardige gesprekken tijdens Passend Onderwijscafé

  • jun 2018
  • 894

“Of je nu ouder of leerkracht bent: achter elke rol zit een mens.” Femmy Wolthuis, procesbegeleider, coach en trainer in het onderwijs, opent het Passend Onderwijscafé in Alkmaar. Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland organiseerde deze bijeenkomst voor ruim twintig ouders en onderwijsprofessionals. Zij geven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen van ervaringen en verhalen en komen tijdens het Passend Onderwijscafé dichter tot elkaar.

Astrid Ottenheym, directeur van het samenwerkingsverband PPO-NK: “Zowel ouders als onderwijsprofessionals ervaren stress tijdens gesprekken over passend onderwijs. Ze gaan zo diep in op hun eigen zorg, hun eigen emotie en waarheid, dat ze vergeten dat de ander ook zorgen en emoties heeft. Vaak zouden ze het liefst direct tot actie overgaan, terwijl juist in het gesprek de oplossing ligt. Bespreek die zorgen en emoties, pluis ze uit en verken het perspectief van de ander. Een gelijkwaardige dialoog is cruciaal.”

Oplossing in het gesprek

“Een open, onderzoekende houding is inderdaad belangrijk”, vult Femmy aan. “Zonder oordeel of mening, vanuit de waarneming. En dat is complex als het gaat om emotionele onderwerpen als passend onderwijs. Probeer om steeds de gemeenschappelijke bedoeling te blijven benoemen: het beste voor het kind.

Tijdens het Passend Onderwijscafé bleek dat zowel ouders als leerkrachten durfden aan te geven: soms verwacht ik misschien te veel van een ander. Soms vind ik mijn eigen boodschap het allerbelangrijkst. Juist in die kwetsbaarheid ligt de kracht.”

Gehoord en gezien worden

“Ik wil serieus genomen worden, gehoord en gezien worden”, stellen ouders én leerkrachten. Eén van de ouders vult aan: “Een goed gesprek voeren met leerkrachten, intern begeleider of directeur lukt mij niet, omdat er niet naar onze kant van het verhaal wordt geluisterd. Het valt me ook op dat school eerder denkt in termen van problemen en wij in oplossingen.” Daarnaast geven ouders aan dat het mogelijk helpt om onafhankelijke professionals in te schakelen. Zij kunnen de leerkracht ondersteunen en ontlasten.

Een leerkracht: “Het zou zo mooi zijn als we daadwerkelijk een gesprek met elkaar voeren, in plaats van wakker liggen over passend onderwijs.” Ouders en leerkrachten vatten samen: “Hier, op zo’n avond als deze, krijg ik de ruimte om uit mijn emotie te stappen. Hopelijk lukt me dat straks op school ook.”

In september weer

Aan het einde van de avond blijkt dat er veel behoefte is aan een nieuwe bijeenkomst. Na de zomervakantie komt er dan ook opnieuw een Passend Onderwijscafé. Astrid: “Dit wordt een van de speerpunten komend schooljaar. Op woensdag 19 september organiseren we het vervolg op deze bijeenkomst. Samen leren we van elkaar en zetten we stappen.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.