Nieuwsberichten

Preventiekracht

  • jun 2018
  • 497

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, zetten we in op preventie. Het is van belang dat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En dat leerkrachten daar handvatten voor krijgen. Daarom is preventiekracht een van onze strategische thema’s.

Uit onderzoek blijkt dat scholen zeer betrokken zijn bij hun leerlingen en dat leerkrachten ver gaan om kinderen te helpen. Consulent Kristel Hoogeveen vertelt: “Ongeveer 10 procent van de kinderen in onze regio heeft extra ondersteuning nodig. Op het gebied van onderwijs en/of zorg. In veel gevallen komt een school samen met ouders, leerkracht en een intern begeleider tot een passende oplossing voor een kind.”

Tijdig signaleren

“Als de situatie complexer is”, gaat Kristel verder, “dan is het belangrijk dat scholen, leerkrachten en ouders tijdig aan de bel trekken, zodat wij, als samenwerkingsverband, kunnen meedenken en samen tot een passende oplossing komen. Gesprekken voeren met alle betrokkenen en deskundigen inzetten, bijvoorbeeld. Denk aan een gedrags- of taalspecialist, een huisarts of jeugdhulp. Hoe eerder, hoe beter het is voor het kind.”

Netwerkgroep 0-4

Op de voorschoolse opvang maken begeleiders kinderen al bewust mee en signaleren zij of extra ondersteuning nodig is. Een goede doorgaande lijn vanuit de voorschool is een van de dingen waarvoor we ons inzetten. In de netwerkgroep 0-4-jarigen overleggen we met afgevaardigden van voorschoolse organisaties om de overdracht tussen voorschool en basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook zijn sommige voorscholen bezig met het implementeren van het TOP dossier.

Ambitietafel Alkmaarse Onderwijs Agenda

Ook nemen we deel aan de Ambitietafel Alkmaarse Onderwijsagenda; een initiatief vanuit de gemeente Alkmaar waarin de doorgaande lijn van voorschool naar primair onderwijs voor álle kinderen een thema is. Consulent Quirine Pronk legt uit: “De ambitietafel brengt partijen samen die direct of indirect te maken hebben met die doorgaande lijn. Denk aan medewerkers van de peuterschool en kinderopvang, onderbouwleerkrachten van het basisonderwijs, jeugd- en gezinscoaches, ouders, directeuren van voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs en beleidsmedewerkers van de gemeente. We ontmoeten elkaar, wisselen ideeën uit over wensen, behoeften en noden die er zijn. Dit geeft ons richting aan concrete stappen die we moeten maken om een doorgaande lijn voor ieder kind te realiseren. Check het filmpje om te zien waar we mee bezig zijn!”

Netwerkgroep thuiszitters

Preventiekracht is nodig om thuiszitters zo veel mogelijk te voorkomen. In de netwerkgroep Thuiszitters zitten onderwijs- en zorgprofessionals uit de regio. “Zo hebben we contact met leerplichtambtenaren, jeugdartsen, GGZ, directeuren en leerkrachten, vertelt Kristel. “We delen initiatieven die helpen om passende ondersteuning te bieden of maatwerktrajecten mogelijk maken. De netwerkgroep houdt ons scherp en draagt bij aan ons doel: zo min mogelijk thuiszitters en een perspectief voor ieder kind.”

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.