Nieuwsberichten

Werken als een netwerk

  • jun 2018
  • 720

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband.
Om dat doel te behalen, ontwikkelen we beleid. Samen met onze consulenten,
scholen, ouders, leerkrachten, onderwijsprofessionals en de gemeente werken
we aan een mooi resultaat: passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland.
Een resultaat dat we ieder voor zich niet kunnen realiseren. Daarom werken we
als een netwerk op onze online community en in verschillende netwerkgroepen.

Beleidsmedewerker kwaliteit Nienke Sijm vertelt: “Vanuit ons samenwerkingsverband ontmoeten experts en organisaties elkaar in netwerkgroepen. Daarin creëren, delen en leren we. Respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk, net als onderling vertrouwen, ruimte en ontwikkelkracht. We hebben bijvoorbeeld een groep voor nieuwkomers, voor hoogbegaafde leerlingen en een projectgroep onderwijs en jeugd. Ook met het voortgezet onderwijs werken we samen, in de netwerkgroep PO-VO.”

Netwerkgroep PO-VO
Consulent Aafke Pinedo neemt deel aan netwerkgroep PO-VO, waar ze zich bezighoudt met het stroomlijnen van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. “Om die spannende overgang tussen basisschool en middelbare school soepel te laten verlopen, is samenwerken met scholen en betrokkenen in de regio cruciaal.”

In de netwerkgroep PO-VO ontmoeten beleidsmedewerkers, directeuren, consulenten, leerkrachten en andere professionals elkaar vijf keer per jaar. Aafke: “Samen hebben we het proces rond de overdracht verbeterd: wanneer schrijft een kind zich in en hoe verduidelijken we de benodigde formulieren? Daarnaast hebben we een symposium georganiseerd voor alle betrokkenen; zo weten de leerkrachten van groep 7 en 8 en de docenten van middelbare scholen elkaar beter te vinden. In oktober 2018 organiseren we dat symposium opnieuw.”

Community
Online werkt ons samenwerkingsverband ook als een netwerk. Nienke Sijm: “Alle geïnteresseerden en betrokkenen kunnen op onze community informatie vinden, brengen en delen. De website is overzichtelijk, transparant, vermindert werkdruk en is continu in ontwikkeling. Alle netwerkgroepen hebben hun eigen pagina, zodat we kunnen erin werken als een netwerk, precies wat we willen!”

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.