Nieuwsberichten

De Staat van de Samenwerkingsverbanden: passendonderwijsis.nl

  • apr 2018
  • 525

... omdat er zoveel moois te vertellen is

Op 11 april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. Het beschrijft o.a. de laatste trends en ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een deel gaat over passend onderwijs. In aanvulling daarop hebben samenwerkingsverbanden vandaag hun eigen ‘Staat van’ gepresenteerd.

Op de website passendonderwijsis.nl laten de samenwerkingsverbanden in woord en beeld zien hoe partijen elkaar weten te vinden: een integrale aanpak levert immers meer op dan de som der delen. Verschillende regionale praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen. Voor ons is de KanZklas één van die mooie verhalen. Bekijk de video hieronder.

Een mooi verhaal: de KanZklas
In een aangepast klaslokaal binnen een gewone basisschool biedt de KanZklas ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen die niet ‘gewoon’ naar school kunnen vanwege hun intensieve zorgvraag of beperking. “De KanZklas is het waard om te laten zien”, vertelt Astrid Ottenheym, directeur van PPO-NK: “We hebben ons aangesloten bij passendonderwijsis.nl, omdat we willen laten zien welke dingen we allemaal doen. Passend onderwijs is een levend verhaal. De KanZklas is daarvan een prachtig voorbeeld”.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.