Nieuwsberichten

Oudercafé Passend Onderwijs een succes

  • mrt 2018
  • 1019

Op 12 maart 2018 zijn 8 ouders, waaronder twee ouderparen, bij elkaar gekomen om met elkaar ervaringen te delen over wat het betekent om ouder te zijn van één of meerdere zorgintensieve kinderen. Ieder kreeg de gelegenheid om antwoord te geven op een vraag uit het Ouderschapsspel over het thema Zorg voor jezelf: “Aan wie kan jij jouw verhaal vertellen?” en “Wat geeft jou ontspanning?”

Reacties van ouders na deze avond: “De herkenning doet goed.”, “De volgende keer neem ik mijn partner mee.” en “Fijn dat ik mijn verhaal heb kunnen doen en dat er is geluisterd.”

Het oudercafé is georganiseerd als pilot van het oudersteunpunt dat op dit moment door het Samenwerkingsverband wordt ontwikkeld. Het doel van het oudersteunpunt is ouders steun te bieden en de mogelijkheid van elkaar te leren, zodat zij de belangen van hun kind op het gebied van passend onderwijs in goed overleg met leerkrachten, onderwijsbegeleiders, schooldirectie en –bestuur en andere ouders invulling kunnen geven. Het oudercafé is een voorbeeld van hoe ouders elkaar kunnen ontmoeten en steunen.

Op 19 juni vindt er een bijeenkomst plaats voor ouders en leerkrachten rondom passend onderwijs. Wilt u te zijner tijd informatie ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@ppo-nk.nl

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.