Nieuwsberichten

Verdieping: Lokaal anticiperen

  • mrt 2018
  • 538

Verdieping: lokaal anticiperen

Een tussenstand bij PPO-NK

Samenwerkingsverband PPO-NK streeft naar ‘een perspectief voor ieder kind’. Om ons doel te bereiken, is het belangrijk om lokaal te anticiperen: een van onze strategische thema’s. De problematiek van leerlingen verschilt per werkgebied, gemeente, school en individu. Maatschappelijke vraagstukken hebben invloed op de omgeving van kinderen. Op sommige plaatsen in de regio is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen groter dan elders, dat verschilt per gebied.

Lokaal anticiperen doen we door maatwerk te bieden, bijvoorbeeld door een ambulant begeleider op scholen in te zetten. Ook bespreken we per werkgebied individuele of groepsarrangementen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en investeren we in innovatieprojecten. We blikken terug op de afgelopen vier maanden met consulente Aafke Pinedo, die vertelt over ‘haar’ werkgebied: Alkmaar-Noord.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Onze consulenten hebben goed contact met de wijkagent, preventiewerkers, jeugdverpleegkundigen en de jeugd-gezinscoach uit de buurt. Soms schuiven die aan tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Het aantal MDO’s is ten opzichte van vorig jaar met bijna honderd gesprekken gedaald in Noord-Kennemerland. Ze zijn nog steeds even waardevol en vormen een belangrijk onderdeel van Aafkes functie. ‘Tijdens een MDO voer ik, net als onze andere consulenten, een overleg met ouders, school en soms met jeugdprofessionals zoals intern begeleiders, een fysiotherapeut of iemand van het speciaal onderwijs. Zo komen we samen tot een passende oplossing voor een kind.’

Arrangementen: een oplossing voor extra zorg of onderwijs

Het aantal arrangementen (aanvragen) voor extra ondersteuning is de laatste drie maanden gestegen in onze regio. Aafke: ‘In Alkmaar-Noord hebben we de afgelopen tijd tachtig arrangementen ingediend, vaker voor jongens dan voor meisjes.’ Het aantal MDO’s is dus afgenomen, maar de hoeveelheid arrangementen neemt toe. Hoe kan dat? ‘Waarschijnlijk doordat scholen steeds beter weten wie ze wanneer moeten inschakelen. Soms vinden ze zonder ons een oplossing en soms zien ze dat de ondersteuning van een consulent wenselijk is’, antwoordt Aafke. ‘Tijd wordt dus efficiënter besteed en de lijnen worden korter!’

Gelijke Kansen Alliantie

Om gelijke onderwijskansen te creëren voor alle leerlingen, hebben we een aanvraag ingediend samen met het samenwerkingsverband vo/vso bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . ‘In het kader van die Gelijke Kansen Alliantie gaan we ons richten op de aanpak 10-14. Dat onderwerp gaat me aan het hart’, vertelt Aafke. ‘De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is voor vrijwel alle leerlingen tussen 10 en 14 jaar pittig. En al helemaal voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is belangrijk dat kinderen vanaf groep 7 de juiste competenties ontwikkelen om stevig en weerbaar naar het voortgezet onderwijs te kunnen. Daar zet ik me graag voor in!”

Meer weten over het lokaal anticiperen van augustus t/m november bij PPO-NK?
Lees
hier verder.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.